Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Tutaj sprawdzisz, kto oferuje badania psychotechniczne Kęty.

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak przebiegają testy i co konkretnie sprawdzają? Jakie aparaty wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów służbowych i instruktorów

Testom psychotechnicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do największej należą osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii C+E. Do testów przystępują też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Dodatkowo badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez pięć lat.

Badania psychologiczne kierowców – jak wyglądają?

Badanie psychologiczne składa się z 2 etapów. Na początku kandydaci podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc Ravena. Kolejnym etapem testów psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje przede wszystkim widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, miernik sprawności sensomotorycznej i aparat krzyżowy. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, w jaki sposób dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po oślepieniu światłem.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]