Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać i na czym polegają?

Dowiedz się, kto oferuje badania kierowców Bielsko.

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim badaniom. Są one wymagane dla dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać zatem, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć wyłącznie wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe instytucje – czyli np. przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zapewnić bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek badanego, ponieważ kontrolowane umiejętności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co 5 lat, ale jeżeli mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania corocznie.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]