Typy i zastosowanie kontenerów na odpady

Znajdź kontenery KP.

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to głównie tych, które są generowane w trakcie różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odrzutów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z przechowywaniem i transportem śmieci. Aby ich uniknąć, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są rozmaite firmy. Wśród nich można znaleźć między innymi firmy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub utylizacji.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]