Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami rynku centralek telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagającego biura.

Centrale telefoniczne – gdzie będą przydatne?

Centrala telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymieniania informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osób dzwoniących, uprościć działanie instytucji oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na połączenia zewnętrzne. Posiada również możliwość danych, które zostają zapisane w pamięci centrali dzięki czemu mamy możliwość kontroli takich danych jak numer zewnętrzny i wewnętrzny, przybliżony koszt oraz godzina rozmowy.