Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Na flobo.io znajdziesz więcej informacji o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za wykonanie usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta wpłynęła na rachunek płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi dopiero po otrzymaniu opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy co rusz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszeni co jakiś czas dopominać się od kontrahenta opłaty za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się notorycznie, nawet świetnie działające przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w ustawowym terminie i finalnie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta uzgodnionej wpłaty. Mając na uwadze przytoczony wyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać stanowcza większość polskich właścicieli firm, jednak muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym jeżeli sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest również przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe oznaczanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi nie rekomendują firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Zwykle przyczyną tego jest kwestia regularnego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają co miesiąc kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Lecz już przy stu i więcej dokumentach kontrola wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]