Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Uzupełnij swoją wiedzę o windykacji faktur.

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy nie tylko właścicieli firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do księgowania przelewów z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel ma prawo dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji długu. Choć termin ten prawie każdemu źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wypisuje taką samą liczbę faktur oraz paragonów, niebezpieczeństwo, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w wyznaczonym czasie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania przelewów pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić własne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nie płacących kontrahentów, definiując m.in. przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Przypomnienie o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Ostatecznie, gdy wymienione powyżej kroki zadziałają, Flobo prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie przychodzących przelewów, a po kilku miesiącach skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]