W jakich przypadkach pomaga polski psycholog w UK?

Potrzebujesz pomocy polskiego psychologa Northampton? Skieruj się tutaj.

Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej i otwarciu zagranicznych rynków pracy na naszych rodaków, Polacy chętnie zdecydowali się na emigrację do Wielkiej Brytanii. Dzisiaj z uwagi na Brexit fala emigracji wyhamowała, lecz ciągle nie brak osób skłonnych do zatrudnienia się lub rozpoczęcia studiów właśnie w UK. Nierzadko jednak pobyt w Wielkiej Brytanii generuje wiele problemów, z którymi trudno jest się uporać bez pomocy specjalisty bardzo.

Polski psycholog w UK – kiedy można się do niego udać?

Pobyt na emigracji i wynikające z tego odseparowanie od bliskich, jak również zatrudnienie na terenie obcego państwa, generują bardzo dużo komplikacji, którym naprawdę trudno jest sprostać. Separacja z rodziną często wywołuje bardzo dużą sytuację stresową. Ponadto w wielu wypadkach dochodzą też trudności z integracją ze współpracownikami czy w ogóle ze znalezieniem etatu. Brak opanowania języka, który nadal jest wcale nierzadko spotykany, powoduje, że w krótkim czasie dochodzi do odcięcia się od kolegów z pracy. A od tego już tylko niewielki krok do istotnych wahań nastroju lub nasilenia zachowań o charakterze agresywnym. Zachowania te niezwykle trudno jest poskromić samodzielnie. Dlatego nie trzeba obawiać się sięgania po pomoc profesjonalisty. Rozmowa z psychologiem jest najlepszym rozwiązaniem.

Polski psycholog w UK – jak przebiega taka rozmowa?

Każda rozmowa z psychologiem przeprowadzana jest w bezpiecznej atmosferze i pełnej dyskrecji. Nie należy bać się, że informacje przekazane podczas sesji będą powierzone kolejnej osobie. Na psychologu spoczywa bowiem obowiązek zachowania tajemnicy , a zwolnić z niej może tylko sąd. Psycholog to osoba, przed którą nie należy ukrywać swoich kłopotów oraz niedoskonałości – jego zadaniem jest pomoc w ich rozwiązaniu. Psycholog instruuje, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, a także pomaga nazywać sytuacje , które mają charakter konfliktowy. Polski psycholog w UK to bardzo dobry wybór. Wizyta odbywa się po polsku, za sprawą czego odbywa się sprawniej i bardziej swobodnie. Osoba, która zgłasza się z problemem nie musi wszak obawiać się tego, czy zostanie zrozumiana oraz czy sama dobrze pojmie to, co radzi jej psycholog.

Kontakt z firmą:
Prywatny Gabinet Psychoterapii Systemowej
101 Lockhurst Lane (budynek Citybase)
CV6 5SF Coventry

Mob.: 074 694 36 339